WHATS ON IN JUNE 2023

1st(Thurs)        Hawkley Good Companions tea

4th(Sun)          Cricket Match, Hawkley                                              1.30pm

5th(Mon)         Yewlian Meeting at Priors Dean Church                       7.00pm

10th(Sat)          StoryTime at Hawkley Church                                      10am - 11am

11th(Sun)        Cricket Match, Hawkley                                             1.30pm

13th(Tues)       EHGC visit to RHS Wisley

17th(Sat)          HEN meeting in Hawkley Village Hall                         10.30 - 12 noon

17th(Sat)          Concert in Privett Church                                            7.30pm

17th & 18th     Unusual Plant Sale at Gilbert White’s House

18th(Sun)        Cricket Match, Hawkley                                             1.30pm

18th(Sun)        Concert in St Mary’s Church, Liss                                5.00pm

19th(Mon)       Greatham Village Hall Trustees Meeting in

                        the village hall                                                             7.30pm

21st(Wed)        Greatham Film Night in the Village Hall                      7.30pm

24th(Sat)          Fun Tennis Tournament, Hawkley       

25th(Sun)        Cricket Match, Hawkley                                             1.30pm

30th(Fri)          HEN visit to local wildflower meadows

July

1st(Sat)            Summer Fair & Car Boot, Greatham School                 12 - 4